Jogi nyilatkozat

 

I. Általános tájékoztatás
 
A www.plusfood.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási, adatvédelmi és szerzői jogi feltételeket és szabályokat. A www.plusfood.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.
 
A Plusfood Hungary Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Plusfood Hungary Kft., valamint a honlap készítésében, üzemeltetésében részt vevő további felek a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, valamint a portál használata során közvetlenül, közvetetten vagy véletlenszerűen felmerülő károkért, hibákért, adatvesztésért, valamint a honlap tartalmi hibáiért, hiányosságaiért, a honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárják.
 
A honlapunkon lévő adatokat tájékoztatási céllal helyeztük el, így azok hivatalos ajánlattételnek nem minősülnek. Az esetlegesen előforduló hibákért, hiányosságokért, nem várt készlethiányért felelősséget nem vállalunk.
 
II. A honlap használatának feltételei
 
A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag rendeltetésszerű felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A rendeltetésszerű felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
 
A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
 
III. A személyes adatok védelme
 
A Plusfood Hungary Kft. bármely, a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Plusfood Hungary Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Plusfood Hungary Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Plusfood Hungary Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
 
A Plusfood Hungary Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

- piackutatás, piaci elemzés,
- vevői szokások elemzése,
- látogatottsági statisztikák összeállítása,
- tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
- tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
- vevői reklamációk intézése,
- megrendelések intézése.

 

A Plusfood Hungary Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Plusfood Hungary Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Plusfood Hungary Kft. honlapjáról más cégek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, a linkek folyamatos elérhetőségéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Plusfood Hungary Kft. nem vállal felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Plusfood Hungary Kft. honlapját elhagyva más internetes honlapokon más feltételek lesznek érvényesek.
 
IV. Szerzői jog
 
A Plusfood Hungary Kft. honlapja, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Plusfood Hungary Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Plusfood Hungary Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Plusfood Hungary Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

*

 

A Plusfood Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

 

Plusfood Hungary Kft.

Mártogatós receptek itt.